• Demo Image
  • Demo Image

Om oss

Tandvård sedan år 1981.

A-Tandläkarna är en del av Plusterveys konsernen, vars mål är att möljiggöra tjänster av etiskt hög kvalitét, snabb verksamhet, pålitligt och mångsidigt kunnande inom tand- och munvården.

För dig är Plusterveys ett tecken på god omsorg.

Plusterveys-tandläkarna tjänar dig personlig och med yrkeskunskap alltid enligt dina önskemål och behov. Vi arbetar med fokus på kvalitét och förmår ett etiskt gott kund-läkare förhållande. Om du så önskar får du vårdplaneringen och kostnadsberäkningen på förhand. Utöver besluter vi tillsammans om alla nödvändiga ingrepp.

Vi följer med de önskemål våra kunder framför till oss för att ständigt kunna utveckla våra tjänster och vårt kunnande, utöver att vår personal utbildar sig fortgående. Vi tar ansvar för att vården skall fortgå genom att kontakta dig enligt ditt önskemål till kontroller, vilket i sin tur ger dig besparingar och betydligt bättre hälsa.

Mera om Plusterveys hittar du på Plusterveys hemsida.